Pamukpınarlılar

Pamukpınar Mezunları

Cumhuriyetimiz kurulduğunda okuma yazma bilenlerin oranı %5'i geçmezken, nüfusumuzun da %80'i köylerde yaşıyordu. 1939 yılından itibaren; şehirlerden uzak, ulaşımı kolay, tarıma elverişli, istimlak edilmiş araziler üzerinde, yurdumuza serpiştirilmiş 21 (yirmi bir) KÖY ENSTİTÜSÜ kuruldu. Bu okulların tarlaları, bağları, meyve bahçeleri, besi hayvanları, arı kovanları, atelyeleri, spor alanları vs. vardı.

İlkokulu bitiren öğrenciler köylerden alınarak, teorik ve uygulamalı eğitimden geçirildikten sonra, öğretmen olarak tekrar köylere gönderiliyorlardı. Bu öğretmenler köylerde okuma yazma öğretmekle kalmayıp, aynı zamanda köylülerle beraber üretimin içindeydiler.

Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç vb. önderliğindeki köy enstitülerinden biri de; zamanla Öğretmen Okulu'na, sonra Öğretmen Lisesi'ne daha sonra Anadolu Öğretmen Lisesi'ne ve daha sonra (YİBO) Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'na dönüştürülen, 2013/2014 Eğitim Öğretim yılından beri de Yatılı Bölge Ortaokulu olarak hizmet veren PAMUKPINAR...